Агорафобия. Фобийни тревожни разстройства

агорафобия

Агорафобията се характеризира със тревожно разстройство предизвикващо силен страх. Страх от попадане в ситуация, затрудняваща бягство, ако нещо се обърка. Агорафобия е комплексна фобия, тя включва в себе си страх от престой в закрити пространства или сред тълпа от хора. Човек страдащ от това състояние може да изпитва също и страх

от пътуване с влак, самолет, или градския транспорт. Не са изключени и състояния при които индивидът се страхува и от напускане на дома, защото там се чувства безопасно. Страховете са много и най разнообразни, от това да се отиде до магазина до това да се пътува сам. Агорофобията стресира страшно много организма и психиката. Постоянния страх който изпитват страдащите от това състояние, направо парализира живота им и тях самите. Агорафобията обикновено е придружена с пристъпи на паника, депресия или обсесивни симптоми. Тези придружаващи симптоми я правят агорафобията още по трудна за овладяване. Хората страдащи от това тревожно разстройство планират предварително маршрута си, за да избегнат непредвидена ситуация от която не могат да се измъкнат, например задръстване или пък излизат навън само с доверен човек. Агорафобията се повлиява успешно с психотерапия и скоро човек придобива повече увереност в себе си и страховете намаляват или дори изчезват.

Агорафобията според международната класификация на болестите МКБ 10:

F40.0 Агорафобия Относително добре дефинирана група от фобии, обхващащи страх от напускане на дома, влизане в магазини, сред тълпи и публични места или пътуване сам във влак, автобус или самолет. Настоящият, както и предишните епизоди, често се съпътстват с пристъпи на паника. Често са налице и други допълнителни симптоми като депресия, обсесивни симптоми и социална фобия. Избягването на фобийната ситуация е силно изразено, но някои страдащи от агорафобия пациенти изпитват ниско ниво на тревожност, защото са в състояние системно да избягват фобийните си ситуации.
  • Агорафобия без паническо разстройство.
  • Паническо разстройство с агорафобия.
За да бъде поставена диагноза агорофобия, трябва да бъдат на лице някои от следните условия:
  • Тревожността трябва да бъде първична а не да е в седствие от натрапливи мисли.
  • Тревожността трябва да се проявява предимно от следните ситуации (обществени места, тълпи, страх от самостоятелни пътувания, стрех от напускане на дома и др.).
  • Опита за избягването на фобийната ситуация е основен сигнал за наличието на агорафобия.