Генерализирана тревожност

генерализирана тревожност

Генерализирана тревожност е това психично състояние при което индивида изпитва неконтролируема тревога, дори за това да няма реална опасност. Когато генерализираната тревожност зачести до степен възпрепятстваща ежедневната дейност и не можем да се справим с нея е време за психолог. Сама по себе си тревогата е присъща на човека. Ние така

сме устроени, че можем да контролираме притесненията си и да не им отдаваме толкова голямо значение. Генерализирана тревожност е това психично състояние при което индивида изпитва неконтролируема тревога, дори за това да няма реална опасност. Когато генерализираната тревожност зачести до степен възпрепятстваща ежедневната дейност и не можем да се справим с нея е време за психолог. Сама по себе си тревогата е присъща на човека. Ние така сме устроени, че можем да контролираме притесненията си и да не им отдаваме толкова голямо значение. Но когато, тревожността стане неконтролируема и натраплива придружена с постоянно безпокойствие и напрежение, без за това да има особена видима причина и конкретика, говорим за Генерализирана тревожност. Това състояние ни пречи и тормози нашата психика. Хората страдащи от генерализирано тревожно разстройство изпитват постоянни страхове за здравето и благополучието си. Те имат мрачни предчувствия за опасности и бедствия и се стремят към перфекционизъм. Физическите симптоми като безсъние, главоболие, трудно съсредоточаване на работното място и невъзможността за вземане на адекватни решения допълнително утежнява състоянието.

За щастие силната тревога се овладява чрез психотерапията. Отървете се от нея и си върнете спокойствието отново при мен психолог Сани Велева.

Генерализирана тревожност според международната класификация на болестите МКБ 10:

F41.1 Генерализирана тревожност

Тревожност, която е генерализирана и постоянна, но не е ограничена до и дори не е силно преобладаваща при някакви конкретни външни обстоятелства (т.е. тя е “свободно плуваща тревожност”). Доминиращите симптоми са разнообразни и обхващат чувство на постоянна нервност, треперене, мускулно напрежение, изпотяване, замайване, сърцебиене, световъртеж и епигастрален дискомфорт. Често се изказват страхове, че пациентът или негов близък внезапно ще се разболее или ще му се случи нещастие.