Депресия (Депресивен епизод)

депресия

Депресия е често срещано състояние, водещо до неприятни емоционални усещания в ежедневието на човек. Важно е да се отбележи, че в депресивно състояние може да изпадне всеки от нас поради различни житейски проблеми. Лекувана навреме депресията ще отмине бързо и няма сериозно да ни се отрази.

Но ако не и обръщаме внимание рискуваме да си навлечем куп неприятности във физически и психически аспект.

Депресията поразява нашето настроение, кара ни да се чувстваме тъжни, плачливи, неразбрани и меланхолични. Нейни „приятели“ са безсънието, понижената активност, лесна уморяемост, понижен апетит, мисли за нараняване и самоубийство. Характерен симптом на депресивното състояние е чувството за вина, високата степен на самокритичност, ниска самооценка, без наличието на обективни основания. При наличие на депресия, често се наблюдават психосоматични телесни симптоми, като нехарактерна болка, липса на енергия, тежест в сърцето, коремни болки, главоболие, болки във врата и прочие, за които няма медицинско обяснение.

Състоянията на депресиите се повлияват успешно с психотерапия.

Депресията според международната класификация на болестите МКБ 10:

F32 Депресивен епизод

При типичните епизоди на лека, умерена и тежка депресия пациентът страда от понижено настроение, намалена енергия и спад на активността. Способността за изживяване на удоволствие, интересите и концентрацията са отслабени и често е налице силна умора, дори след минимално усилие. Сънят обикновено е нарушен, а апетитът – намален. Самооценката почти винаги е понижена, често е на лице неувереност в себе си и – дори и при лек епизод – известни мисли за виновност и безполезност. Пониженото настроение варира слабо от ден на ден, обикновено не се влияе от обстоятелствата и може да е придружено от така наречените соматични симптоми като загуба на интерес към околния свят и усещания за удоволствие, събуждане сутрин няколко часа преди обичайното време, по изразена потиснатост сутрин, изразена психомоторна забавеност или тревожност, загуба на апетит, отслабване на тегло и загуба на либидо. В зависимост от броя и тежестта на симптомите депресивният епизод може да бъде уточнен като лек, умерен или тежък.