Обсесивно компулсивно разстройство

обсесивно компулсивно разстройство

Обсесивно компулсивно разстройство е изключително упорито състояние свързано с прекалено тревожно разстройство, придружено с натрапливи и неприятни мисли.  Тези мисли често са последвани от неконтролируеми действия, импулси и желания. Изпълнението на ритуали и постоянната проверка дали всичко е наред, подредено и безопасно са главните признаци на обсесивно компулсивно разстройство. Клиентите споделят, че като си изпълнят ритуалите се чувстват по спокойни,

докато не ги връхлети друга натрапливо – тревожна мисъл.

Истинско предизвикателство е за мен да работя с клиенти с ОКР. Това състояние се характеризира с обсесивни мисли, които ангажират вниманието и повишават нивото на тревожност. Проверката по хиляда пъти дали всичко е наред в комплект с изпълнението на ритуали носи облекчение на страдащия. За съжаление тревожната мисъл се завръща много скоро и успокоение няма. Хората страдащи от обсесивно компулсивно разстройство не могат да излязат от омагьосаният кръг на това състояние.  Натрапливите действия и ритуали са повтарящо се стереотипно поведение. Това поведение не води до нищо съществено, просто сме проверили дали външната врата е заключена пет пъти в определен ред. Проверката кара страдащия от ОКР да намали тревожността. Но много скоро се появява следващата натраплива мисъл например дали е изключил ютията! Стига се дотам, че да се върне до дома си за да се убеди, че всичко с ютията е наред и пожар няма да има.

В практиката си за хора страдащи от обсесивно компулсивно разстройство прилагам само когнитивно – поведенческа терапия.

Обсесивно-компулсивно разстройство според международната класификация на болестите МКБ 10:

F42 Обсесивно-компулсивно разстройство

Най-съществената характеристика на това разстройство са повтарящи се натрапливи мисли и действия. Натрапливите мисли са представи, образи и импулси, които нахлуват в съзнанието отново и отново в стереотипна форма. Те са почти неизменно мъчителни и обикновено пациентът се опитва безуспешно да им се противопостави. Те се възприемат като собствени мисли, макар и да са неже лани и често отблъскващи. Натрапливите действия и ритуали са повтарящо се стереотипно поведение. Те не са удоволствени по своята същност, нито пък водят до изпълнение на полезни по същество задачи. Тяхната функция е да предотвратят възникването на някое малко вероятно събитие, което може да причини вреда на пациента или с което той може да застраши околните. Обикновено това поведение се възприема от него като безсмислено или безплодно и той прави повторни опити да му се противопостави. Почти неизменно е налице тревожност. Ако пациентът се противопостави на натрапливите действия, тревожността се увеличава.

Включва:

  • ананкастна невроза
  • обсесивно-компулсивна невроза