Хипохондрия (Тревожност за здравето)

хипохондрия

Хипохондрия е състояние, което се характеризира със сериозна тревожност от тежко заболяване, макар медицинските изследвания да не откриват нищо. Хората с това страхово разстройство са изключително загрижени за здравето си. Страдащи от хипохондрия, често изпитват сърдечни, респираторни, храносмилателни и неврологични

проблеми, които обаче нямат медицинско обяснение. Те се подлагат на множество и периодични изследвания и не спират да търсят причина за тяхното състояние. Фокусирани са върху един или два органа или система от тялото и са убедени, че щом ги боли корема например значи имат рак. Идеята за сериозна болест произлиза въз основата на хиперболизиране или погрешно интерпретиране на симптоми, които са безобидни. В резултат на това мислите ни се насочват изцяло върху физическите усещания, които изпитват в даден момент. Това от своя страна генерира тревожност и напрежение, което води до нарушение на нормалният им ритъм на живот. В опита си да разрешат проблема индивидите са склонни да прекаляват в търсенето на допълнителна здравна информация. Да ходят от доктор на доктор. Да имат повишено самонаблюдение изразяващо се в често мерене на кръвното, пулса и др.

Напоследък много хора се тревожат от това да не са се разболели от COVID-19 вируса, защото кашлят например. Да тревогата им до известна степен е основателна, защото никои от нас не е застрахован срещу това коварно заболяване. Но в повечето случаи се касае просто за засилен страх или хипохондрия.

В моята практика работя с хора в състояния на хипохондрия. Върнете си спокойствието и вярата в утрешния ден при мен психолог Сани Велева.

Хипохондрия според международната класификация на болестите МКБ 10:

F45.2 Хипохондрично разстройство

Основната характеристика е трайната, персистираща загриженост относно възможността за наличие на едно или повече сериозни и прогресиращи соматични разстройства. Пациентът демонстрира трайни соматични оплаквания или проявява  безпокойство по повод на тяхното възникване. Често нормални и обичайно срещащи се усещания и явления се интерпретират от пациентите като абнормни и предизвикват дистрес. Вниманието обикновено е фокусирано само върху един или два органа, или системи на тялото. Често са налице изразена депресия и тревожност, които могат да оправдаят поставянето на допълнителна диагноза.

  • Соматично дисморфофобно разстройство
  • Дисморфофобия (не налудна)
  • Хипохондрична невроза
  • Хипохондрия
  • Нозофобия